Fler fält på Shopify-produkter med metafields

En av de vanligaste frågorna vi får är hur man lägger till fler fält på en produkt än bara description. T.ex. kan du vilja ha författare på en bok eller info om shipping som inte nödvändigtvis är en del av det större textblock som utgör description.

Ofta är det smidigaste sätet att göra detta med s.k. metafields. Detta är en typ av fält du kan ha i stort sett obgränsat av per produkt, men de går inte att se i Shopify-admin. För detta behöver man en app eller arbeta direkt mot API:et. Vi brukar rekommendera appen Advanced custom fields som är lätt att använda.


Efter att ha installerat appen bör nya alternativ ha dykt upp under "More actions" på dina produkter:


Klicka på "More actions". Välj "Edit Metafield".


Klicka "Create a Field".


Nu är det dags att fylla i själva datan och den består av fyra saker:

  • Name space är en form av gruppering. Kanske vill du ha fler shipping-relaterade fält så låt oss bara döpa den till "shipping".
  • Key är själva id:t för vårt metafield och behöver vara unikt för sitt name space.
  • Value type är vilken typ av värde fältet ska vara. String är den vanligaste typen och betyder bara att det är ett textfält. Integer betyder heltal och passar alltså bra för siffor. Json String är för komplexare användning och ligger utanför vad denna guide hinner förklara.
  • Det stora fältet Value är det som är mest intressant och där vi skriver den text som faktiskt ska visas för besökaren.


Klicka på "Save" när du fyllt i alla fält.


Nu kan vi testa att lägga in fältet i koden. Gå till ditt tema och klicka "Edit code".


Leta upp t.ex. product-template.liquid och lägg in referensen till vårt metafield.

Metafields läggs in i formatet {{ product.metafields.shipping.disclaimer }} där product är en referens till en produkt (Se till att du lägger till denna kod på en produktsida eller där du annars har en sån referens), metafields betyder att vi vill nå ett metafield på produkten, shipping vår namespace och disclaimer är key. Nu kommer värdet på just denna metafield visas här. Lägger du till en metafield med samma namespace och key på en annan produkt kommer du kunna visa ett annat värde där.


Förhoppningsvis ser det ut så här fint ut när du är klar!