Från Stålproducent till Skärpa: Resan från Abicart till Shopify

I en värld där tradition möter innovation och hantverk möter företagande har Per Jarbelius, VD på Karesuandokniven, tagit en spännande resa. Med ett djupt rotat intresse för stål och en passion för att skapa både vackra och funktionella knivar har Per och hans team på Karesuandokniven blivit kulturbärare av en gammal tradition. I denna intervju delar Per med sig av sin resa från stålproducent till knivpionjär och ger inblick i de utmaningar och framgångar som följer med att driva och utveckla ett företag.

Passion för stål och tradition

Per Jarbelius, en veteran inom stålindustrin, har vigt sitt yrkesliv åt stål. Hans fascination för detta ädla material har varit en konstant drivkraft genom åren. "Vi driver ett stålföretag som har varit leverantör till Karesuandokniven," förklarar Per. När frågan om generationsskifte uppstod för Karesuandokniven såg Per och hans team en möjlighet att ta över bolaget och bevara dess unika traditioner. Bolaget hade en rik historia och en distinkt profilering som kulturbärare av en äldre tradition. För Per, som alltid varit entreprenörsinriktad, var detta en chans att ge sig in på ett område han inte tidigare hade utforskat - att sälja direkt till konsumenten.

Nya möjligheter med hjälp av Shopify och Tiburon

Efter att ha lämnat det tidigare systemet Abicart, som Per beskriver som ålderdomligt och begränsat, valde Karesuandokniven att anamma Shopify och väglett av Tiburon öppnades nya dörrar för Karesuandokniven. Shopify erbjöd dem en integrerad och effektiv plattform för att hantera allt från marknadsföring till försäljning och kundbeteenden. Bytet till Shopify gav dem den flexibilitet och funktionalitet de behövde för att växa och utvecklas som företag.

“Skillnaden mellan Abicart och Shopify var som natt och dag, Vi gick från att ha en enklare lösning till att ha tillgång till en integrerad plattform som hjälper oss med allt från marknadsföring till försäljning och kundanalys.”

– Per Jarbelius, VD på Karesuandokniven

Från lokalt hantverk till global närvaro

Med Shopify som grund har Karesuandokniven lyckats etablera en stark online närvaro. Deras produkter är nu tillgängliga för människor runt om i världen. Denna förändring har inte bara ökat deras försäljning utan också effektiviserat hela deras process.

Skapa din egen unika kniv med Karesuandokniven och Tiburon

Tillsammans med Tiburon har Karesuandokniven tagit skräddarsydd knivdesign till nästa nivå. Nu har deras kunder möjlighet att skapa sin egen unika version av den populära kniven Galten. Genom att välja stålsort och utforma detaljerna på skaftet kan kunderna skapa en kniv som är helt deras egen. Detta personliga tillvägagångssätt har inte bara stärkt deras relation med befintliga kunder, utan har också öppnat dörren för nya möjligheter och kreativa uttryck.

En framtid full av möjligheter

Med en solid grund och en stark närvaro på marknaden ser Karesuandokniven fram emot en spännande framtid. De har en vision att fortsätta utveckla nya produkter och fortsätta vara ledande inom knivindustrin. Med passion, innovation och stöd från Shopify och Tiburon står de redo att ta sin resa till nästa nivå och erbjuda ännu mer till sina kunder.