Cirkulär ekonomi tar fart – så växer du hållbart som e‑handlare

Cirkulär ekonomi är en viktig strategi för att bekämpa klimatförändringar och resursbrist. Nyligen rapporterade McKinsey att den europeiska konsumentvaruindustrin har potential att generera 500 miljarder euro genom cirkularitet. Nu får den cirkulära ekonomin ytterligare en boost när Tiburon inleder ett samarbete med Rentle för att erbjuda hållbara e-handelslösningar.

Cirkulär ekonomi har under de senaste åren kommit att betraktas som en väsentlig lösning för att minska avfall, bevara resurser och bekämpa de miljömässiga och ekonomiska utmaningar som följer av linjära produktionssystem. Till skillnad från den traditionella linjära ekonomin syftar en cirkulär ekonomisk modell till att maximera användningen av resurser genom att skapa ett slutet kretslopp där produkter och material fortsätter att cirkulera och användas så länge som möjligt.

Genom att förespråka återvinning, återanvändning och delning av resurser främjar den cirkulära ekonomin en mer hållbar och effektiv resursanvändning. Idag inkorporerar allt fler företag en cirkulär affärsmodell: inom det svenska företagandet står bland annat H&M och IKEA i framkant. På IKEA har man bland annat öppnat upp cirkulärbutiker, där företaget bland annat värderar och köper tillbaka möbler i fint skick för att sedan sälja second hand. På H&M har man satt visionen om att bli 100 procent cirkulära, där man innan 2030 endast ska använda återvunna eller hållbart framtagna material.

Dagens e-handel har gjort hela handelsprocessen betydligt enklare för mindre företag, där plattformar som Shopify underlättar i allt från marknadsföring och kundkontakt till transport och leverans. Vi på Tiburon vill hjälpa e-handlare att integrera cirkulära principer genom att fokusera på att förlänga livslängden på produkter och material. Detta kan exempelvis vara att främja delningsekonomi och uthyrning, återanvändning och återförsäljning, återvinning samt reparationstjänster.

Studier visar: enorm vinstpotential för cirkulär e-handel

En nyligen publicerad artikel av McKinsey har identifierat en betydande möjlighet för europeiska företag inom konsumentvaruindustrin att dra nytta av cirkulära affärsmodeller, där den största drivkraften är ett ökande behov från konsumenterna själva - särskilt från de yngre generationerna. McKinseys egna studie visar att hållbarhet är mycket viktigt för ungefär 40 procent av europeiska konsumenter, där man lägger störst vikt vid återanvändning, återvinning och reparation. Fram till nyligen har detta inneburit en paradox för företagen: för hur kan man fortsätta växa i en värld där konsumtionen av varor minskar?

Idag kan vi dock identifiera en stor affärspotential hos cirkulära konsumentvaror, där bland annat McKinsey visar på att företag som anammar cirkulära principer kan uppnå enorma ekonomiska fördelar, med en potentiell vinst på 500 miljarder euro till år 2030. Detta innefattar återvinning av material, förlängning av produkternas livslängd genom reparation och uppgradering samt att bygga relationer med kunder genom delnings- och uthyrningstjänster. Därför bör företag inte se cirkularitet som ett hot, utan snarare en möjlighet med betydande potential att skapa värde.

Så skapas värde ur en cirkulär affärsmodell

Hur kan då företag dra ekonomiska fördelar och skapa värde från en cirkulär affärsmodell? Konsumentvaruindustrin är, enligt McKinsey, särskilt lämplig för att dra nytta av cirkularitet. Genom att återvinna förpackningsmaterial, erbjuda reparationstjänster och möjliggöra återanvändning av produkter kan företagen spara kostnader och skapa värde för sina kunder.

För att kunna dra nytta av dessa möjligheter behöver företagen dock investera i hållbar infrastruktur och teknologi. Detta inkluderar att utveckla smarta system för att spåra och hantera återvinningsprocesser samt att bygga relationer med partners och kunder för att främja delning och återanvändning.

Det finns flera framgångsrika exempel på företag inom konsumentvaruindustrin som har implementerat cirkulära affärsmodeller och lyckats. Genom att fokusera på innovation, samarbete och investeringar kan företag positionera sig väl i den cirkulära ekonomin och dra nytta av dess fördelar. Därför är det viktigt att företagen själva tar initiativ och när det gäller cirkularitet, för att på så sätt skapa konkurrensfördelar och samtidigt göra en positiv inverkan på miljön.

Tiburon inleder samarbete med uthyrningsplattformen Rentle

En nyckelkomponent för att främja cirkulär ekonomi är alltså tillgången till innovativa och hållbara lösningar. Här kommer Tiburon in i bilden. Som ledande inom e-handelslösningar på plattformen Shopify har Tiburon tillkännagett ett partnerskap med Rentle, en plattform som specialiserar sig på att möjliggöra e-handel med uthyrning. Rentles lösning är utformad för att hjälpa företag att hantera och optimera sina uthyrningsprocesser, från bokning till betalning och rapportering. Bland kunderna finns företag som Decathlon, Motonet och Lapland Hotels.

Vi på Tiburon är specialister inom e-handel, och fokuserar specifikt på att hjälpa kunder att starta framgångsrika e-handelssidor på plattformen Shopify. Genom att även utnyttja Rentle-plattformen kan Tiburon nu också erbjuda företag möjligheten att bygga webbplatser som främjar cirkulära affärsmodeller.

Genom partnerskapet mellan Tiburon och Rentle kan företag ta vara på den ekonomiska potentialen i cirkularitet genom att bygga hållbara webbplatser och främja cirkulära affärsmodeller. Med hjälp av att ta egna initiativ när det gäller cirkularitet kan e-handlare inte bara göra en positiv inverkan på miljön – utan även öka sin konkurrenskraft och generera betydande ekonomiska vinster.